Jhunjhunu Zila Agarwal Sammelen, Jhunjhunu
2002-03

S.N.

NAME

POST

TEL.(O)

TEL.(R)

1.

Sh.. Tarachand Bhorkiwala

President

232679

232276

2.

Sh. Surendra Kumar Agarwal

Chief Secretary

232582

233740

3.

Sh. Kailash Pansari

Cosadhyaksh

232628

232486

4.

Sh. Ramgopal Gupta

Vice president

222322

 

5.

Sh. Parwati Devi Choudhary

Vice president

252351

 

6.

Sh. Radheshyam Lakhotiya

Vice President

242161

 

7.

Sh. Ramjivan Shah

Vice President

234175

233535

8.

Sh. Chaturbhuj Rungta

Vice President

278322

278641

9.

Sh. Ramswaroop Devda

Vice President

223150

223566

10.

Sh. Murarilal Choudhary

Vice President

220330

220124

11.

Sh. Vijesh Shah

Vice President

234464

 

12.

Sh. Harish Tulshyan

Sanghatan Mantri

233696

232120

13.

Sh. Dwarka Prasad Gupta

Mantri

281230

281248

14.

Sh. Krishan Murari Modi

Mantri

220033

222385

15.

Sh. Naresh Saraf

Mantri

263330

263228

16.

Sh. Laxminiwas Rungta

Mantri

222435

 

17.

Sh. Shyam Sunder Bagariya

Mantri

 

 

18.

Sh. Sewaram Gupta

Mantri

237448

237148

19.

Sh. Vinodkumar Gupta

Mantri

234342